Tom Remlov

Denne siden viser opplysninger om Tom Remlov fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tom Remlov
NSD id-nummer: 19804
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Teatersjef 1989
1990 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Teatersjef 1989
1992 Styret for Statens teaterhøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Teatersjef 1992
1993 Styret for Statens teaterhøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Teatersjef 1992
1993 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Teatersjef 1993
1994 Styret for Statens teaterhøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Teatersjef 1992
1994 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Teatersjef 1993
1994 Styret for Audiovisuelt produksjonsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Teatersjef 1994
1995 Styret for Statens teaterhøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Teatersjef 1992
1995 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Teatersjef 1993
1995 Styret for Audiovisuelt produksjonsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Teatersjef 1994
1996 Styret for Statens teaterhøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Teatersjef 1992
1996 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Teatersjef 1993
1997 Styret for Statens teaterhøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Teatersjef 1992
1997 Styret for Høgskolen i Lillehammer Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Teatersjef 1997