Jon Rogne

Denne siden viser opplysninger om Jon Rogne fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jon Rogne
NSD id-nummer: 19854
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 219 Avdelingssjef 1989
1990 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 219 Avdelingssjef 1989
1991 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 219 Avdelingssjef 1989
1992 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 219 Avdelingssjef 1989
1992 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingssjef 1992
1993 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 219 Sjeføkonom 1989
1993 Handelsprosedyreutvalget (NORPRO) Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 219 Sjeføkonom 1989 1993
1993 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Sjeføkonom 1992
1994 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 219 Avdelingssjef 1989
1994 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingssjef 1992
1995 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 219 Avdelingssjef 1989
1995 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingssjef 1992