Per G. Stavnum

Denne siden viser opplysninger om Per G. Stavnum fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per G. Stavnum
NSD id-nummer: 199
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Arbeidsutvalget for de europeiske markedsspørsmål Andre oppgaver Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1979
1980 Delegasjon til FN's 38. ordinære generalforsamling Delegasjon/Kommisjon Andre tilknyttede personer Av departement 301 Førstekonsulent 1980 1980
1981 Arbeidsutvalget for de europeiske markedsspørsmål Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1981 1981