Øyvind Sæbø

Denne siden viser opplysninger om Øyvind Sæbø fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Øyvind Sæbø
NSD id-nummer: 19935
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Kontaktutvalget for forskning Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef (Kst.) 1989
1989 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef (Kst.) 1989
1989 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende fysioterapeuter Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef (Kst.) 1989
1990 Kontaktutvalget for forskning Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef (Kst.) 1989
1990 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef (Kst.) 1989
1990 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende fysioterapeuter Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef (Kst.) 1989
1991 Rådet for medisinsk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Rådgiver 1991
1991 Kontaktutvalget for forskning Vanlig varamedlem Av departement 301 Rådgiver 1989
1991 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver 1989
1991 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende fysioterapeuter Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver 1989
1992 Rådet for medisinsk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Rådgiver 1991