Vigdis Moe Skarstein

Denne siden viser opplysninger om Vigdis Moe Skarstein fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Vigdis Moe Skarstein
NSD id-nummer: 20067
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Utvalg til å utrede oppgaver for bibliotekene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Biblioteksjef 1988
1989 Utvalg til å utrede oppgaver for bibliotekene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Biblioteksjef 1988
1990 Utvalg til å utrede oppgaver for bibliotekene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Biblioteksjef 1988
1991 Styret i Norsk rikskringkasting Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1601 Biblioteksjef 1990
1991 Utvalg til å utrede oppgaver for bibliotekene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Biblioteksjef 1988
1992 Styret i Norsk rikskringkasting Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1601 Biblioteksjef 1990 1992
1994 Offentlig utvalg til å vurdere eierforholdene i mediene Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1601 Direktør 1993
1995 Offentlig utvalg til å vurdere eierforholdene i mediene Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1601 Direktør 1993
1996 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Bibliotekdirekt 1996
1996 Styret i Norsk rikskringkasting Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1601 Bibliotekdirekt 1990 1996
1996 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Bibliotekdirekt 1996
1996 Ytringsfrihetskommisjonen Nestleder I statsråd 1601 Bibliotekdirekt 1996
1997 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Bibliotekdirekt 1996
1997 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Bibliotekdirekt 1997
1997 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Bibliotekdirekt 1996
1997 Ytringsfrihetskommisjonen Nestleder I statsråd 1601 Bibliotekdirekt 1996