Ole Danbolt Mjøs

Denne siden viser opplysninger om Ole Danbolt Mjøs fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ole Danbolt Mjøs
NSD id-nummer: 2018
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1902 Professor 1979 1983
1986 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 1902 Professor 1986
1987 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 1902 Professor 1986
1988 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 1902 Professor 1986
1989 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 1902 Professor 1986
1990 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1902 Professor 1986 1990
1991 Bioteknologinemnda Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1902 Professor 1991
1992 Bioteknologinemnda Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1902 Professor 1991
1993 Bioteknologinemnda Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1902 Professor 1991
1995 Utvalg for utredning av statlig overtakelse av regionsykehusene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Rektor 1995
1996 Utvalg for utredning av statlig overtakelse av regionsykehusene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Rektor 1995
1997 Utvalg for utredning av statlig overtakelse av regionsykehusene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Rektor 1995