Kristin Tornes

Denne siden viser opplysninger om Kristin Tornes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kristin Tornes
NSD id-nummer: 2020
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for Norsk Utenrikspolitisk Institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 0 Universitetslektor
1981 Rådet for Norsk Utenrikspolitisk Institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 0 Universitetslektor
1982 Rådet for Norsk Utenrikspolitisk Institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1201 Universitetslekt 1982 1982
1986 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Førsteamanuensis 1986
1987 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Førsteamanuensi 1986
1988 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Førsteamanuensi 1986
1989 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Førsteamanuensi 1986
1994 Styret for Høgskolen i Molde Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1201 Professor 1994
1995 Styret for Høgskolen i Molde Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1548 Professor 1994
1995 Styret for Arbeidsforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1548 Professor 1995
1996 Styret for Høgskolen i Molde Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1548 Professor 1994
1996 Styret for Arbeidsforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1548 Professor 1995
1997 Styret for Høgskolen i Molde Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1548 Professor 1994 1997