Bjørg Kyrkjebø Ståland

Denne siden viser opplysninger om Bjørg Kyrkjebø Ståland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørg Kyrkjebø Ståland
NSD id-nummer: 20243
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 829 Lærer 1988
1989 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 829 Lærer 1988
1990 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 829 Lærer 1988
1991 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 829 Lærer 1988
1992 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 829 Lærer 1988 1992
1994 Styret for Høgskolen i Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 829 Lárer 1994
1995 Styret for Høgskolen i Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 829 Lærer 1994
1996 Styret for Høgskolen i Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 829 Lærer 1994
1997 Styret for Høgskolen i Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 829 Lærer 1994 1997