Steinar Stokke

Denne siden viser opplysninger om Steinar Stokke fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Steinar Stokke
NSD id-nummer: 20247
Fødselsår: 1955
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Utvalg for å regegjøre for folketrygdens finansiering tannhelsearbeid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 228 Konsulent 1983
1984 Utvalg for å regegjøre for folketrygdens finansiering tannhelsearbeid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 228 Konsulent 1983
1985 Utvalg for å regegjøre for folketrygdens finansiering tannhelsearbeid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 228 Konsulent 1983
1986 Utvalg for å regegjøre for folketrygdens finansiering tannhelsearbeid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 228 Konsulent 1983
1987 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 228 Utredningsleder 1986
1988 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 228 Utredningsleder 1986
1990 Statens styre for Pengelotteriet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 220 Underdirektør 1990
1991 Statens styre for Pengelotteriet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 220 Underdirektør 1990
1992 Statens styre for Pengelotteriet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 220 Underdirektør 1990
1993 Statens styre for Pengelotteriet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 220 Underdirektør 1990