Kari Storstrøm

Denne siden viser opplysninger om Kari Storstrøm fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kari Storstrøm
NSD id-nummer: 20266
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Komite for utvikling av gårds- og bygdeturisme i Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 233 Konsulent 1987
1989 Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 233 Konsulent 1989
1990 Komite for utvikling av gårds- og bygdeturisme i Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 233 Konsulent 1987
1990 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 233 Konsulent 1990
1990 Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 233 Konsulent 1989
1991 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 233 Konsulent 1990
1991 Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 233 Konsulent 1989
1992 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 233 Konsulent 1990
1992 Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 233 Konsulent 1989
1993 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 233 Konsulent 1990 1993
1993 Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 233 Konsulent 1989
1995 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 233 Konsulent 1990 1995
1995 Statens naturforvaltningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 233 Konsulent 1995
1996 Statens naturforvaltningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 233 Konsulent 1995
1997 Statens naturforvaltningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 233 Konsulent 1995