Kjell Olav B. Svendsen

Denne siden viser opplysninger om Kjell Olav B. Svendsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjell Olav B. Svendsen
NSD id-nummer: 20328
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Sosialdepartementets/Helsedirektoratets referansegruppe Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1989
1990 Sosialdepartementets/Helsedirektoratets referansegruppe Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1989
1991 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 301 Generalsekretær 1989
1991 Sosialdepartementets/Helsedirektoratets referansegruppe Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1989
1992 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Bydelslege 1989
1992 Sosialdepartementets/Helsedirektoratets referansegruppe Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Bydelslege 1989
1993 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Bydelslege 1989
1993 Sosialdepartementets/Helsedirektoratets referansegruppe Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Bydelslege 1989
1994 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Bydelslege 1989