Erling Hannevig Wang

Denne siden viser opplysninger om Erling Hannevig Wang fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Erling Hannevig Wang
NSD id-nummer: 20574
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Utvalg for vurdering av fremtidig bruk av flyplass Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Underdirektør 1988
1989 Utvalg for vurdering av fremtidig bruk av flyplass Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Underdirektør 1988
1990 Utvalg for vurdering av fremtidig bruk av flyplass Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Underdirektør 1988
1993 Regjeringens Representasjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 217 Underdirektør 1993
1994 Regjeringens Representasjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 217 Underdirektør 1993