Casper Sundby

Denne siden viser opplysninger om Casper Sundby fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Casper Sundby
NSD id-nummer: 2058
Fødselsår: 1925
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 211 Ekspedisjonssjef 1969
1980 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 211 Ekspedisjonssjef 1970 1980
1981 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 211 Ekspedisjonssjef 1969
1981 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 211 Ekspedisjonssjef 1981 1981
1982 Embetsmannsutvalget for forskning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 211 Ekspedisjonssjef 1982
1982 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 211 Ekspedisjonssjef 1969
1983 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 211 Ekspedisjonssjef 1969
1983 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 211 Ekspedisjonssjef 1981
1984 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 211 Ekspedisjonssjef 1969
1984 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 211 Ekspedisjonssjef 1981