Aud Watnebryn

Denne siden viser opplysninger om Aud Watnebryn fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Aud Watnebryn
NSD id-nummer: 20580
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1986
1987 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 602 Sekretær 1986
1988 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av andre 602 Nestleder 1988
1988 Utvalg til utredning av tilknytningsformer i statsforvaltningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av andre 602 Nestleder 1988
1989 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av andre 602 Nestleder 1988
1989 Utvalg til utredning av tilknytningsformer i statsforvaltningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av andre 602 Nestleder 1988
1990 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av andre 602 Nestleder 1988 1990
1991 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 602 Nestleder 1991
1992 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 602 Nestleder 1991
1993 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av andre 602 Nestleder 1988 1993