Roy Wetterstad

Denne siden viser opplysninger om Roy Wetterstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Roy Wetterstad
NSD id-nummer: 20604
Fødselsår: 1963
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av Stortinget 625 Organisasjonsse 1988
1989 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av Stortinget 625 Organisasjonsse 1988
1990 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 625 Organisasjonsse 1988
1991 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 625 Organisasjonsse 1988
1992 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 625 Fylkessekretær 1988 1992