Bjørn Eirik Willadssen

Denne siden viser opplysninger om Bjørn Eirik Willadssen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn Eirik Willadssen
NSD id-nummer: 20624
Fødselsår: 1957
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Miljøsekretær 1987
1988 Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Miljøsekretær 1987
1989 Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Miljøsekretær 1987
1989 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Miljøsekretær 1989
1989 Utvalg som skal utrede og foreslå nye tiltak for å redusere sykefraværet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Miljøsekretær 1989
1990 Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Miljøsekretær 1987
1990 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Miljøsekretær 1989
1990 Utvalg som skal utrede og foreslå nye tiltak for å redusere sykefraværet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Miljøsekretær 1989
1991 Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1987
1991 Styret for Arbeidsforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1991
1991 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Miljøsekretær 1989
1992 Styret for Arbeidsforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1991
1992 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Miljøsekretær 1989
1992 Utvalg for å utrede hvordan småbarnsforeldre skal kunne ta ut deler av foreldrepermisjon i form av kortere arbeidstid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Miljøsekretær 1992
1993 Styret for Arbeidsforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Miljøsekretær 1991
1993 Utvalg for å utrede hvordan småbarnsforeldre skal kunne ta ut deler av foreldrepermisjon i form av kortere arbeidstid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Miljøsekretær 1992
1993 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Miljøsekretær 1993
1994 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Miljøsekretær 1994
1994 Styret for Arbeidsforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Miljøsekretær 1991
1994 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Miljøsekretær 1993
1995 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Miljøsekretær 1994
1995 Styret for Arbeidsforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Miljøsekretær 1991 1995
1995 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Miljøsekretær 1993
1996 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Stedfortredende 1994
1996 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Stedfortredende 1993 1996