Erik Myhre

Denne siden viser opplysninger om Erik Myhre fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Erik Myhre
NSD id-nummer: 2084
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 219 Professor 1982
1983 Rådet for medisinsk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 219 Professor 1983
1985 Rådet for medisinsk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 219 Professor 1985
1987 Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 219 Professor 1987
1988 Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 219 Professor 1987