Bente Gullveig Alver

Denne siden viser opplysninger om Bente Gullveig Alver fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bente Gullveig Alver
NSD id-nummer: 2125
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Nordisk institutt for folkediktning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 1201 Universitetslektor 1978 1981
1981 Styret for Nordisk institutt for folkediktning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Amanuensis 1981 1981
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Universitetslekt 1979 1982
1997 Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniora Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Professor 1990 1997