Unni Straume

Denne siden viser opplysninger om Unni Straume fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Unni Straume
NSD id-nummer: 21314
Fødselsår: 1955
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Forfatter 1990
1991 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Filmregissør 1990
1992 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Filmregissør 1990
1993 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Filmregissør 1990
1994 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Filmregissør 1990
1995 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Filmregissør 1990