Berit Hovig

Denne siden viser opplysninger om Berit Hovig fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Berit Hovig
NSD id-nummer: 2136
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 219 Spesiallege 1977 1980
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Spesiallege 1978 1982
1982 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Amanuensis 1982
1983 Rådet for medisinsk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Amanuensis 1978 1983
1983 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Amanuensis 1982
1984 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Spesiallege 1982
1984 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 219 Spesiallege 1977 1984
1985 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Spesiallege 1982
1985 Nemnda for medisinsk engangsutstyr Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 219 Spesiallege 1981
1986 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Spesiallege 1982
1986 Nemnda for medisinsk engangsutstyr Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 219 Spesiallege 1981
1987 Nemnda for medisinsk engangsutstyr Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 219 Spesiallege 1981
1988 Nemnda for medisinsk engangsutstyr Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 219 Spesiallege 1981
1989 Nemnda for medisinsk engangsutstyr Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 219 Spesiallege 1981
1990 Nemnda for medisinsk engangsutstyr Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Spesiallege 1981 1990