Harald Arnkværn

Denne siden viser opplysninger om Harald Arnkværn fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Harald Arnkværn
NSD id-nummer: 21431
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 H.R.Advokat 1990
1991 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 H.R.Advokat 1990 1991
1993 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 H.R.Advokat 1993
1994 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 H R Advokat 1993
1995 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 H.R.Advokat 1993
1997 A/S Vinmonopolets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 H.R.Advokat 1995
1997 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 H.R.Advokat 1993 1997