Kathrine Skretting

Denne siden viser opplysninger om Kathrine Skretting fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kathrine Skretting
NSD id-nummer: 21459
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Høgskolelektor 1989
1990 Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Høgskolelektor 1989
1991 Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Høgskolelektor 1989
1992 Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Høgskolelektor 1989
1994 Styret for Høgskulen i Volda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Førsteamanuensi 1994
1994 Styret for Audiovisuelt produksjonsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Førsteamanuensi 1994
1995 Styret for Høgskulen i Volda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Førsteamanuensi 1994
1995 Styret for Audiovisuelt produksjonsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Førsteamanuensi 1994
1996 Styret for Høgskulen i Volda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Førsteamanuensi 1994
1996 Styret for Audiovisuelt produksjonsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Førsteamanuensi 1994
1997 Styret for Høgskulen i Volda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Forsker 1994
1997 Styret for Det norske filminstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Forsker 1997
1997 Styret for Audiovisuelt produksjonsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Forsker 1994