Hans Henrik Klouman

Denne siden viser opplysninger om Hans Henrik Klouman fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hans Henrik Klouman
NSD id-nummer: 21791
Fødselsår: 1961
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 706 Advokat 1990
1991 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 706 Advokat 1990
1992 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 706 Advokat 1990
1993 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 706 Advokat 1990
1994 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 706 Advokat 1990
1995 Aksjelovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 706 Advokat 1995
1995 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 706 Advokat 1990
1996 Aksjelovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 706 Advokat 1995
1996 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 706 Advokat 1990
1997 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 706 Advokat 1990