Arvid Bjørneklepp

Denne siden viser opplysninger om Arvid Bjørneklepp fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arvid Bjørneklepp
NSD id-nummer: 21818
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Overlege 1989
1990 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Overlege 1989
1991 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Overlege 1989
1992 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Overlege 1989