Einar Magnussen

Denne siden viser opplysninger om Einar Magnussen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Einar Magnussen
NSD id-nummer: 221
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Administrerende Direktør
1980 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Administrerende Direktør
1980 Eksportfremmende tiltak Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Administrerende Direktør 1979
1980 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Administrerende Direktør 1971 1980
1981 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Administrerende Direktør
1982 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Leder I statsråd 301 C.Oecon. 1976 1982
1982 Utvalg til å utrede organiseringen av statens deltagelse i petroleumsvirksomheten Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 C.Oecon. 1982
1983 Styret for Televerket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1983
1983 Utvalg til å utrede organiseringen av statens deltagelse i petroleumsvirksomheten Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1982
1984 Styret for Televerket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1983
1985 Styret for Televerket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1983
1986 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Direktør 1986
1986 Styret for Televerket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1983 1986
1990 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1988
1991 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1988
1992 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1988 1992