Anne Franck

Denne siden viser opplysninger om Anne Franck fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne Franck
NSD id-nummer: 22103
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Grunnskolerådet med underutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Kommunalråd 1990
1991 Grunnskolerådet med underutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Kommunalråd 1990
1991 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Kommunalråd 1991
1992 Styret for Trondheim offentlig skole for døve Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Kommunalråd 1991
1992 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Kommunalråd 1991