Liv Finstad

Denne siden viser opplysninger om Liv Finstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Liv Finstad
NSD id-nummer: 22167
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førsteamanuensis 1990
1991 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førsteamanuensi 1990
1992 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førsteamanuensi 1990
1992 Styret for Politiskolen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førsteamanuensi 1992
1993 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førsteamanuensi 1990
1993 Styret for Politiskolen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førsteamanuensi 1992
1994 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førsteamanuensi 1990 1994
1994 Styret for Politiskolen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førsteamanuensi 1992
1995 Styret for Politiskolen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førsteamanuensi 1992 1995