Aina Uhde

Denne siden viser opplysninger om Aina Uhde fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Aina Uhde
NSD id-nummer: 2217
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Dosent 1980 1980
1981 Prisrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Dosent 1981 1981
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Dosent 1982 1982
1982 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Dosent 1980 1982
1986 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Professor 1980 1986
1988 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Professor 1980 1988
1989 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Professor 1989
1990 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Professor 1989
1990 Prisrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Professor 1974 1990
1991 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Professor 1989
1992 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Professor 1989 1992
1993 Styret for statens institutt for forbruksforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Professor 1993
1994 Styret for statens institutt for forbruksforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Professor 1993
1995 Styret for statens institutt for forbruksforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Professor 1993
1996 Styret for statens institutt for forbruksforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Professor 1993