Ulf Tore Isaksen

Denne siden viser opplysninger om Ulf Tore Isaksen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ulf Tore Isaksen
NSD id-nummer: 22210
Fødselsår: 1970
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2020 Student 1990
1991 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2020 Student 1990
1992 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2020 Student 1990
1993 Utvalget til å vurdere velferdstjenesten i Forsvaret Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 2020 Vpl Tillitsvalg 1993
1994 Utvalget til å vurdere velferdstjenesten i Forsvaret Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 2020 Vpl Tillitsvalg 1993