Trygve Østmo

Denne siden viser opplysninger om Trygve Østmo fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Trygve Østmo
NSD id-nummer: 22322
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingssjef 1990
1991 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingssjef 1990 1992
1992 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingssjef 1990 1992
1993 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingssjef 1990 1993
1996 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1990 1996
1996 Utvalg til revisjon av lovene som forvaltes av Direktoratet for brann og eksplosjonsvern Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1996
1997 Utvalg til revisjon av lovene som forvaltes av Direktoratet for brann og eksplosjonsvern Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1996