Thomas O. Kobro

Denne siden viser opplysninger om Thomas O. Kobro fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Thomas O. Kobro
NSD id-nummer: 22352
Fødselsår: 1960
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Velferdsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1990
1994 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 220 Byråsjef 1994
1995 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 220 Byråsjef 1994
1996 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 220 Byråsjef 1994
1997 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Byråsjef 1994
1997 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 220 Byråsjef 1997