Knut Busk

Denne siden viser opplysninger om Knut Busk fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Knut Busk
NSD id-nummer: 22455
Fødselsår: 1964
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Student 1990
1991 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Student 1990