Nils Vogt

Denne siden viser opplysninger om Nils Vogt fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Nils Vogt
NSD id-nummer: 2249
Fødselsår: 1926
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for Norsk Utenrikspolitisk Institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 301 Assisterende Direktør
1981 Rådet for samarbeid med utviklingsland på petroleumssektoren Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem I statsråd 301 Assisterende Direktør 1981 1981
1981 Rådet for Norsk Utenrikspolitisk Institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 301 Assisterende Direktør
1981 Styret for veiledningskontoret for import fra utviklingsland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Assisterende Direktør 1981 1981
1981 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Ass. Direktør 1981 1981
1982 Rådet for Norsk Utenrikspolitisk Institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 301 Assisterende Dir 1981 1982
1983 Styret for veiledningskontoret for import fra utviklingsland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Ass. Direktør 1981
1983 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Ass. Direktør 1981
1984 Styret for veiledningskontoret for import fra utviklingsland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Ass. Direktør 1981 1984
1986 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1981 1986
1987 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1981 1987