Jan Erik Østlie

Denne siden viser opplysninger om Jan Erik Østlie fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jan Erik Østlie
NSD id-nummer: 22525
Fødselsår: 1956
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Sekretær, ikke medlem Av andre 301 Førstekonsulent 1990
1991 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Sekretær, ikke medlem Av andre 301 Førstekonsulent 1990
1992 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Sekretær, ikke medlem Av andre 301 Førstekonsulent 1990
1993 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Sekretær, ikke medlem Av andre 301 Førstekonsulent 1990
1994 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1990
1995 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1990
1996 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1990