Hild Ynnesdal

Denne siden viser opplysninger om Hild Ynnesdal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hild Ynnesdal
NSD id-nummer: 22565
Fødselsår: 1957
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1990 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1201 Konsulent 1990
1991 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1201 Konsulent 1990
1991 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1201 Konsulent 1991
1992 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1201 Konsulent 1990
1992 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1201 Konsulent 1991
1993 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1201 Konsulent 1990
1993 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1201 Konsulent 1991
1994 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1201 Konsulent 1990
1994 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1201 Konsulent 1991
1995 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1201 Seksjonsleder 1990
1995 Styret for ordningen med fiskeforsøk og veiledning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av departement 1201 Seksjonsleder 1995
1995 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1201 Seksjonsleder 1991
1996 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1201 Seksjonsleder 1990
1996 Styret for ordningen med fiskeforsøk og veiledning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av departement 1201 Seksjonsleder 1995
1996 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1201 Seksjonsleder 1991
1997 Styret for ordningen med fiskeforsøk og veiledning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av departement 1201 Seksjonsleder 1995
1997 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1201 Seksjonsleder 1991