Åse Enerstvedt

Denne siden viser opplysninger om Åse Enerstvedt fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Åse Enerstvedt
NSD id-nummer: 2278
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Hovedkomiteen for norsk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Konservator 1978
1980 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Museumsbestyrer 1979
1981 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Konservator 1981 1981
1981 Hovedkomiteen for norsk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Konservator 1978
1981 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Museumsbestyrer 1981 1981
1981 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Museumsbestyrer 1979
1982 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Museumsbestyrer 1979
1983 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Konservator 1981
1983 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Konservator 1979
1984 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Museumsbestyrer 1981
1984 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 1201 Museumsbestyrer 1984
1984 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Museumsbestyrer 1979
1985 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 1201 Museumsbestyrar 1984
1985 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Museumsbestyrar 1979
1986 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 1201 Museumsstyrar 1984
1986 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Museumsstyrar 1979
1987 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 1201 Museumsstyrar 1984
1987 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Museumsstyrar 1979
1988 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Museumsstyrar 1979