Torild Lien Utvik

Denne siden viser opplysninger om Torild Lien Utvik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Torild Lien Utvik
NSD id-nummer: 2315
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Husmor
1980 Ekteskapslovsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Student
1981 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Husmor
1981 Ekteskapslovsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Student
1983 Ekteskapslovsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Student 1977
1983 Markedsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Student 1975 1983
1983 Markedsrådets utvalg for forbrukerkjøpstvister (Forbrukertvistutvalget) Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Student 1979 1983
1984 Ekteskapslovsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Student 1977
1985 Ekteskapslovsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Student 1977
1986 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Student 1986
1986 Ekteskapslovsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Student 1977
1987 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Kontorleder 1986 1987
1987 Ekteskapslovsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Kontorleder 1977
1988 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Kultursjef 1986 1988