Grethe Westergå Bjørlo

Denne siden viser opplysninger om Grethe Westergå Bjørlo fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Grethe Westergå Bjørlo
NSD id-nummer: 2318
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1504 Lærer
1981 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1504 Lærer
1987 Styret for Statens edruskapsdirektorat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1504 Lærer 1987
1988 Styret for Statens edruskapsdirektorat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1504 Lærer 1987
1989 Styret for Rusmiddeldirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1504 Lærer 1989
1990 Styret for Rusmiddeldirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1504 Lærer 1989
1991 Styret for Rusmiddeldirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1504 Lærer 1989
1992 Styret for Rusmiddeldirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1504 Lærer 1989
1993 Styret for Rusmiddeldirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1504 Lærer 1989
1994 Rådgivende utvalg for statlig styring av sykehusvirksomheten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1504 Fylkesordfører 1994
1995 Rådgivende utvalg for statlig styring av sykehusvirksomheten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1504 Fylkesordfører 1994
1996 Rådgivende utvalg for statlig styring av sykehusvirksomheten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1504 Fylkesordfører 1994
1997 Rådgivende utvalg for statlig styring av sykehusvirksomheten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1504 Fylkesordfører 1994