Erik Mogens Bugge

Denne siden viser opplysninger om Erik Mogens Bugge fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Erik Mogens Bugge
NSD id-nummer: 23193
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Styret for Nærkringkastingsnemda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1870 Sekretaria 1989
1992 Styret for Nærkringkastingsnemda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1870 Sekretariatsled 1989 1992
1997 Rikskonsertenes styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1870 Daglig Leder 1997