Martin Buvik

Denne siden viser opplysninger om Martin Buvik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Martin Buvik
NSD id-nummer: 2331
Fødselsår: 1923
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 1902 Fylkesmann
1981 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 1902 Fylkesmann
1983 Styret i Oljedirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1902 Fylkesmann 1977 1983
1984 Reindriftsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1902 Fylkesmann 1979 1984
1985 Styret i Oljedirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1902 Fylkesmann 1977 1985
1987 Kommuneinndelingsutvalget (Utvalget til vurdering av kommuneinndelingen i Sarpsborg, Fredrikstad, Arendal, Hamar og Hammerfestområdene) Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 1902 Fylkesmann 1987
1987 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Fylkesmann 1987
1987 Styret i Oljedirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1902 Fylkesmann 1977 1987
1988 Kommuneinndelingsutvalget (Utvalget til vurdering av kommuneinndelingen i Sarpsborg, Fredrikstad, Arendal, Hamar og Hammerfestområdene) Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 1902 Fylkesmann 1987
1988 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Fylkesmann 1987
1989 Kommuneinndelingsutvalget (Utvalget til vurdering av kommuneinndelingen i Sarpsborg, Fredrikstad, Arendal, Hamar og Hammerfestområdene) Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 1902 Fylkesmann 1987
1989 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Fylkesmann 1987
1990 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Fhv. Fylkesmann 1987
1990 Forsvarskommisjonen av 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Fhv. Fylkesmann 1990
1991 Forsvarskommisjonen av 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Fhv. Fylkesmann 1990
1992 Forsvarskommisjonen av 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Fhv. Fylkesmann 1990