Gerd Arna Halmø

Denne siden viser opplysninger om Gerd Arna Halmø fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gerd Arna Halmø
NSD id-nummer: 23398
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Styret for forvaltningsbedriften Statkraft Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Avdelingsl 1991
1992 Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Miljødirektør 1992
1992 Styret for forvaltningsbedriften Statkraft Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Miljødirektør 1991
1993 Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Miljødirektør 1992
1993 Styret for forvaltningsbedriften Statkraft Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Miljødirektør 1991
1994 Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Miljødirektør 1994
1994 Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Miljødirektør 1992
1994 Styret for forvaltningsbedriften Statkraft Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Miljødirektør 1991 1994
1995 Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Miljødirektør 1994
1995 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Miljødirektør 1995
1995 Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1103 Miljødirektør 1992 1995
1996 Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Miljødirektør 1994
1996 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Miljødirektør 1995 1996
1997 Styret for stiftelsen Institutt for energiteknikk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Miljødirektør 1997