Peter Chr. Koren

Denne siden viser opplysninger om Peter Chr. Koren fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Peter Chr. Koren
NSD id-nummer: 23617
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Divisjonsd 1991
1992 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Divisjonsdirekt 1992
1992 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Divisjonsdirekt 1991
1993 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Divisjonsdirekt 1992 1993
1996 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Divisjonsdirekt 1992 1996