Steinar Lien

Denne siden viser opplysninger om Steinar Lien fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Steinar Lien
NSD id-nummer: 23685
Fødselsår: 1958
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Dagspresseutvalget av 1991 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Utrednings 1991
1991 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Utrednings 1991
1992 Dagspresseutvalget av 1991 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Utredningsleder 1991
1992 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Utredningsleder 1991
1993 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Ridgiver 1991
1993 Statens styre for Pengelotteriet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Ridgiver 1993
1994 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1991
1994 Statens styre for Pengelotteriet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Underdirektør 1993
1995 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1991
1995 Statens styre for Pengelotteriet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Underdirektør 1993