Wenche Pleym

Denne siden viser opplysninger om Wenche Pleym fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Wenche Pleym
NSD id-nummer: 23861
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1135 Redaktør 1991
1992 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1135 Redaktør 1991
1993 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1135 Redaktør 1991
1994 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1135 Redaktør 1991
1995 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1135 Redaktør 1991
1996 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1135 Redaktør 1991
1997 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1135 Redaktør 1991