Gro Rødland

Denne siden viser opplysninger om Gro Rødland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gro Rødland
NSD id-nummer: 23865
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Fagstyre for norsk akkreditering Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1233 Avdelingsd 1991
1992 Fagstyre for norsk akkreditering Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1991
1992 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1991
1993 Fagstyre for norsk akkreditering Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1991
1993 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1991
1994 Fagstyre for norsk akkreditering Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1991 1994
1994 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1991 1994