Per Karstensen

Denne siden viser opplysninger om Per Karstensen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Karstensen
NSD id-nummer: 2407
Fødselsår: 1915
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Hovedkomiteen for lokalforvaltningen Rådgivende organ Vanlig medlem Av instans utenfor departement 1833 Stortingsrepresentant 1978
1981 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1833 Pensjonert Stortingsrepre 1981 1981
1981 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1833 Pensjonert Stortingsrepre 1981 1981
1981 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1833 Pensjonert Stortingsrepre 1981 1981
1982 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 1833 Pensjonist 1981 1982
1982 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1833 Lektor 1982 1982
1983 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1833 Fhv. Lektor 1981
1983 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1833 Fhv. Lektor 1981
1983 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1833 Fhv. Lektor 1982
1984 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 1833 Fhv. Lektor 1981 1984
1984 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1833 Fhv. Lektor 1981 1984
1984 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1833 Fhv. Lektor 1981
1984 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1833 Fhv. Lektor 1982
1985 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1833 Fhv. Lektor 1981
1985 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1833 Fhv. Lektor 1982
1986 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1833 Fhv. Lektor 1981