Morten Høegh Westye

Denne siden viser opplysninger om Morten Høegh Westye fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Morten Høegh Westye
NSD id-nummer: 24166
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1991
1992 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1991 1992
1994 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1991 1994
1997 Skipsfartsstyret Vanlig medlem Av departement 301 Advokat 1997