Anders Hartmann

Denne siden viser opplysninger om Anders Hartmann fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anders Hartmann
NSD id-nummer: 24262
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Universitetslek 1992
1993 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Universitetslek 1992
1994 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Leder Av departement 301 Overlege 1992 1994
1995 Styret for Rikshospitalets apotek Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Overlege 1995
1996 Styret for Rikshospitalets apotek Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Overlege 1995
1997 Styret for Rikshospitalets apotek Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Overlege 1995