Stein Gunnes

Denne siden viser opplysninger om Stein Gunnes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Stein Gunnes
NSD id-nummer: 24268
Fødselsår: 1961
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Arbeidsutleieutvalget Delegasjon/Kommisjon Vanlig varamedlem Av departement 219 Sosialøkonom 1992
1992 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Sosialøkonom 1992
1993 Arbeidsutleieutvalget Delegasjon/Kommisjon Vanlig varamedlem Av departement 219 Sosialøkonom 1992
1993 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Sosialøkonom 1992
1994 Arbeidsutleieutvalget Delegasjon/Kommisjon Vanlig varamedlem Av departement 219 Økonom 1992
1994 Utvalg som skal utrede spørsmål om fedres opptjening av fødselspenger Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Økonom 1994
1994 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Økonom 1992
1995 Arbeidsutleieutvalget Delegasjon/Kommisjon Vanlig varamedlem Av departement 219 Økonom 1992 1995
1995 Utvalg som skal utrede spørsmål om fedres opptjening av fødselspenger Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Økonom 1994
1995 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Økonom 1992 1995
1997 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Sosialøkonom 1997