Wenche Frogn Sellæg

Denne siden viser opplysninger om Wenche Frogn Sellæg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Wenche Frogn Sellæg
NSD id-nummer: 2433
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Statens idrettsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1744 Assisterende Overlege 1977
1980 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1744 Assisterende Overlege 1977 1981
1981 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1744 Ass. Overlege 1981 1981
1983 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1744 Ass. Overlege 1983
1984 Arbeidstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1744 Ass. Overlege 1984
1984 NORAD's Prosjektutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1744 Ass. Overlege 1984
1984 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1744 Ass. Overlege 1983
1985 Forsvarsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I kraft av stilling 2091 Statsråd 1985
1985 Arbeidstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1744 Ass. Overlege 1984
1985 NORAD's Prosjektutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1744 Ass. Overlege 1984
1985 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1744 Ass. Overlege 1983
1986 Forsvarsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I kraft av stilling 2091 Statsråd 1985
1986 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Leder I kraft av stilling 1744 Stortingsrepresentant 1985
1986 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1744 Stortingsrepresentant 1986
1986 Arbeidstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1744 Stortingsrepresentant 1984
1987 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1744 Stortingsrepresentant 1986
1995 A/S Vinmonopolets bedriftsforsamling Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 1744 Lege 1994
1996 A/S Vinmonopolets bedriftsforsamling Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 1744 Lege 1994